Organisatieadvisering

De mensen binnen Silver Lining kunnen denken en werken vanuit de praktijk van alledag. De partners van Silver Lining hebben jaren zelf gewerkt in het veld en op het raakvlak van cultuur, politiek, bedrijfsleven en overheid.

Daardoor weten we wat er omgaat in een culturele organisatie, festivalorganisator, of debathuis en wat er moet gebeuren om in de dagelijkse gang van de organisatie verbeteringen aan te brengen.  Wij spreken dan ook de taal van de organisaties en werken van daaruit naar oplossingen. Daarnaast werken wij met op projectbasis op specifieke onderwerpen inzetbare adviseurs en associĆ©s.

Wij zetten adviseurs in die op een inhoudelijke en kritische manier kunnen kijken naar uw organisatie en voorgelegde vraagstukken en ook met bruikbare en uitvoerbare adviezen komen.