Ontwikkeling

Silver Lining wil ook een rol spelen in de stedelijke vernieuwing van Amsterdam en omgeving. Dat doen we door zelf initiatief te nemen, consortia te vormen met andere partijen en content toe te voegen bij bestaande stedelijk vernieuwingsplannen. 

Wij richten ons daarbij vooral op ontwikkeling in de grote steden in Nederland, de G32, waarbij de focus vooral nog ligt op de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven, de zgn. G5.

Zo zal Amsterdam alleen al de komende 15 tot 20 jaar een enorme sprong maken. Met de aankomende realisatie van Havenstad, de verdere uitbreiding van IJburg, de ontwikkeling van Sluisbuurt op Zeeburgereiland en de grootschalige ontwikkeling van Nieuw-West, Amstelkwartier en de Zuid-as staat Amsterdam voor enorme opgave. Die opgave zal niet beperkt blijven tot het bouwen van huizen en scholen. Ook zal er grote aandacht zijn voor culturele en maatschappelijke voorzieningen. Sterker nog, meer dan ooit staat de ontwikkeling van deze voorzieningen mee vooraan in het proces. Silver Lining wil, samen maatschappelijke en culturele partners en partners uit bedrijfsleven en overheid invulling geven aan deze opdracht.

Silver Lining wil participeren, initiƫren en toevoegen aan deze ontwikkeling. Omdat stenen alleen nooit genoeg zullen zijn, en omdat een leefbare stad vraagt om een cultureel-maatschappelijke invulling van ontwikkeling.