Beleidsadvisering voor de overheid

Silver Lining richt zich op de ontwikkeling van stedelijk en regionaal overheidscultuurbeleid. Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkeling van Kunstenplanbeleid- en analyse, ontwikkeling van fondsenbeleid, Kunst in de openbare ruimte, goed in staat tot het maken van sectoranalyses en nog veel meer.

Silver Lining gaat uit van de gedachte dat goed beleid vooral wordt gemaakt in samenspraak met de direct betrokkenen, de makers, de instellingen, het publiek, de vertegenwoordigende organen en de opleidingen. Daar zit de kennis en know how en daar weet men wat nodig is om cultuursector gezond te maken en te houden.

Silver Lining heeft mensen uit het veld in haar midden om een verbindende en vertalende rol te spelen. Van praktijk naar ontwikkeling van beleid, naar implementatie. De cyclus is er niet voor de cyclus zelf maar voor het continue doorontwikkelen van een sterke en zelfbewuste sector. 

Wat kunnen wij dan precies doen: procesbegeleiding, ontwikkeling van kunstenplannen, uitgangspuntennota’s, ontwikkelplannen en structuurvisie’s. Ook kunnen wij gemeenteraadsleden begeleiden in het proces naar een Kunstenplanperiode toe.