Silver Lining, inspiratie in advies en ontwikkeling, kracht in de samenwerking

Soms tussen tulpen bloeit een tulp vreemdsoortig - van donker vlam doorbeefd - in 't zelfde bed, lijkt de andere uit één aarde en zon geboortig, maar grillig opgegroeid naar eigen wet (Drieluik II, eerste vers, Richard Minne).

Silver Lining richt zich op advisering en ondersteuning van culturele, maatschappelijke organisaties en overheidsorganisaties. Wij adviseren over ontwikkeling van gemeentelijk-, regionaal- en Rijkcultuurbeleid. Verder ondersteunen wij bij reorganisaties, transitie-processen, fondsenwervingsactiviteiten, ontwikkeling van inhoudelijke programma's en positionering binnen het culturele veld. Wij richten ons tevens op culturele- en maatschappelijke beleidsontwikkeling, ontwikkeling en versterking van commerciële activiteiten rond cultureel-maatschappelijke programma's en het samenbrengen van cultureel maatschappelijk content en partnerschappen bij stedelijke vernieuwingstrajecten.

Ons team brengt de verschillende kwaliteiten samen, de partners hebben een eigen inbreng en kracht, waardoor we op verschillende manieren een situatie kunnen benaderen en tot oplossingen en voorstellen kunnen komen.

Silver Lining richt zich specifiek op 4 onderdelen: Organisatieadvisering, Culturele & Maatschappelijke Ontwikkeling, Overheidsadvisering en Zakelijke en Commerciële dienstverlening.

Contact